El-Melik
" Mülkün, kâinatın sahibi, mülk ve saltanatı devamlı olan. "

Zuhurâtı Izhârı'l-Vakf-ı Güneş 2.cilt

Alfabetik
Fihrist |