El-Latîf
" Her şeye vakıf, lütuf ve ihsan sahibi olan. "

İzharu'l-Fedaili Nebiyyina Muhammedin Sallallahu Teala aleyhi Vesellem

Alfabetik
Fihrist |