El-Muktedir
" Dilediği gibi tasarruf eden, her şeyi kolayca yaratan kudret sahibi. "

Sırru'l-Esrar 1.Cilt

Alfabetik
Fihrist |