El-Mecîd
" Nimeti, ihsanı sonsuz, şerefi çok üstün, her türlü övgüye layık bulunan. "

Sırru'l-Esrar 1.Cilt

Alfabetik
Fihrist |