El-Melik
" Mülkün, kâinatın sahibi, mülk ve saltanatı devamlı olan. "

Sırru'l-Esrar 1.Cilt

Alfabetik
Fihrist |