El-Vâsi
" Rahmet ve kudret sahibi, ilmi ile her şeyi ihata eden. "

Sırru'l-Esrar 2.cilt

Alfabetik
Fihrist |