Allah
" Her ismin vasfını ihtiva eden öz adı. Kendinden başka ilah bulunmayan tek Allah. "

Fi Beyani Fadlı Mevlidi'n-Nebiyyi sallallahu aleyhi vesellem

Alfabetik
Fihrist |