El-Muktedir
" Dilediği gibi tasarruf eden, her şeyi kolayca yaratan kudret sahibi. "

Fi Beyani Fadlı Mevlidi'n-Nebiyyi sallallahu aleyhi vesellem

Alfabetik
Fihrist |