El-Muîd
" Yarattıklarını yok edip, sonra tekrar diriltecek olan. "

Defter-i Aşikan

Alfabetik
Fihrist |