El-Mütekebbir
" Büyüklükte eşi, benzeri yok. "

Defter-i Aşikan

Alfabetik
Fihrist |