Ez-Zâhir
" Yarattıkları ile varlığı açık, aşikâr olan, kesin delillerle bilinen. "

Defter-i Aşikan

Alfabetik
Fihrist |