El-Kuddûs
" Her noksanlıktan uzak ve her türlü takdîse lâyık olan. "

Defter-i Aşikan

Alfabetik
Fihrist |