El-Vâris
" Her şeyin asıl sahibi olan. "

BAHRU'L-VEFA

Alfabetik
Fihrist |