El-Bâsıt
" Dilediğinin rızkını genişleten, ruhları veren. "

BAHRU'L-VEFA

Alfabetik
Fihrist |