El-Mukaddim
" Dilediğini yükselten, öne geçiren, öne alan. "

BAHRU'L-VEFA

Alfabetik
Fihrist |