El-Habîr
" Her şeyden haberdar. Her şeyin gizli taraflarından haberi olan. "

BAHRU'L-VEFA

Alfabetik
Fihrist |