El-Vâlî
" Bütün kâinatı idare eden, onların işlerini yoluna koyan. "

Hacı Muhammed Bilal Nadir (Kutlubay) Hz. Kasideleri

Alfabetik
Fihrist |