El-Mugnî
" Müstağni kılan. İhtiyaç gideren, zengin eden. "

Hacı Muhammed Bilal Nadir (Kutlubay) Hz. Kasideleri

Alfabetik
Fihrist |