El-Kaviyy
" Kudreti en üstün ve hiç azalmaz. "

Hacı Muhammed Bilal Nadir (Kutlubay) Hz. Kasideleri

Alfabetik
Fihrist |