El-Mukaddim
" Dilediğini yükselten, öne geçiren, öne alan. "

Hacı Muhammed Bilal Nadir (Kutlubay) Hz. Kasideleri

Alfabetik
Fihrist |