El-Latîf
" Her şeye vakıf, lütuf ve ihsan sahibi olan. "

Hacı Muhammed Bilal Nadir (Kutlubay) Hz. Kasideleri

Alfabetik
Fihrist |