El-Vâlî
" Bütün kâinatı idare eden, onların işlerini yoluna koyan. "