El-Afüvv
" Affı çok olan, günahları mağfiret eden. "