El-Mâcid
" Kadri ve şânı büyük, keremi, ihsanı bol olan. "

Muhtelif kardeşlerimizin Kasideleri

Alfabetik
Fihrist |