Eş-Şekûr
" Az amele, çok sevap veren. "

Muhtelif kardeşlerimizin Kasideleri

Alfabetik
Fihrist |