El-Habîr
" Her şeyden haberdar. Her şeyin gizli taraflarından haberi olan. "

Muhtelif kardeşlerimizin Kasideleri

Alfabetik
Fihrist |