El-Gaffâr
" Günahları örten ve çok mağfiret eden. Dilediğini günah işlemekten koruyan. "

Muhtelif kardeşlerimizin Kasideleri

Alfabetik
Fihrist |