El-Hamîd
" Her türlü hamd ve senaya layık olan. "

Muhtelif kardeşlerimizin Kasideleri

Alfabetik
Fihrist |