Hacı Muhammed Bilal Nadir Hazretleri mp3 sohbet 19 )

05.08.1967 Ankara (bir önceki 18 nolu sohbetin devamı)

  • Tin Suresi Tefsiri.
  • Mü'min-i Kamil Kabe'den afdaldır.
  • İrade-i cüz'iye.
  • İbrahim aleyhisselamın "ölüleri nasıl diriltirsin ya Rabbi?" sorusu ve Cenab-ı Hakk'ın cevabı.
  • Yetmiş bin nurdan, yetmiş bin zulmetten perde.
  • Nasihat isteyen sahabeye Resulullah sallallahu aleyhi vesellemin cevabı.
  • Takva.
  • Şeytanın lanete müstehak olması.
  • Ahd-i misak ve Hakk'a vuslat yolunu kesenler.
  • Şeriat Tarikat.