Hacı Muhammed Bilal Nadir Hazretleri mp3 Sohbet 23)

16.8.1967 Yozgat/Yerköy 

  • Mücahede
  • Az yemenin Fazileti.
  • "İlim ikidir" hadis-i şerifi.
  • Tezkiye-i Nefis
  • Zikrullah.
  • Tekasür Suresinden açıklamalar.
  • İmamı Ali kerremallahu vechehu efendimizin bir menkıbesi.
  • Tezekkürü mevt.
  • Nefisin mertebeleri hakkında açıklamalar.