Er-Rakîb
" Her varlığı, her işi her an gözeten. Bütün işleri murakabesi altında bulunduran. "

Hacı Muhammed Bilal Nadir (Kutlubay) Hz. Sohbetleri

Alfabetik
Fihrist |