Allah'ın Buğuz Ettiği Kimse)

Hacı Mustafa Güneş Efendi Hazretlerinin 2003 yılı Ramazan ayında bir teravih namazından sonra Allah'ın buğuz ettiği kimse hakkında  yapmış olduğu sohbet. Rabb'ım cümlemizi gadabına layık olacak her türlü hallerden muhafaza eyleyip razı olduğu hallere sevk eylesin. Amin.