Sünnete Sarılmanın Fazileti)

Hacı Mustafa GÜNEŞ Efendi hazretlerinin 01.03.2004 Aşure gününde sünnete sarılmanın fazileti, tevbe ve rahmet-i ilahinin Cenab-ı Hakk'ın kulları üzerine merhamet ve şefkatinin genişliği konularında yapmış olduğu sohbet.

Cenab-ı Hak cümlemize lütfuyla mamele eyleyip kusurlarımızı affeylesin. Amin.