Umre Sohbetleri 1)

Ustadımız Hacı Mustafa Güneş Efendi hazretlerinin İbrahim aleyhisselamın menkibelerinden bahsettiği 16.9.2007 tarihinde Mekke-i Mükerreme'de yapmış olduğu sohbet.